De Ziektewet en de vaststellingsovereenkomst!

Iemand die, al dan niet vrijwillig, uit dienst gaat en binnen 28 dagen ziek wordt, kan voor u een risico zijn. Dat is het geval wanneer de ex medewerker niet elders aan het werk is gegaan en ook nog geen toekenning WW heeft. Blijft hij of zij langer ziek dan is de rekening voor u. 

In de whitepaper voor al onze klanten informeren wij u welke 9 stappen u dient te ondernemen om grip te houden op uw geldstromen. Een van de aanpassingen is de wijziging opnemen in de arbeidsovereenkomst inzake het meewerken bij re-integratie na de arbeidsovereenkomst. Heeft u dat niet opgenomen en gaat u met een zgn. vaststellingsovereenkomst (VSO) uit elkaar is de Ziektewet ook van toepassing. Wij adviseren u dan onderstaande zinssnede op te nemen in de VSO.

“Indien Werknemer binnen vier weken na de Einddatum arbeidsongeschikt (wegens ziekte) raakt, zal mkbasics.nl hierover worden geïnformeerd. Indien Werknemer reeds voor of op de Einddatum arbeidsongeschikt (wegens ziekte) is, zal Werknemer gehouden zijn de bij mkbasics.nl geldende voorschriften en/of bestaande wet/regelgeving na te leven en zich inspannen in het kader van de re-integratie in het arbeidsproces.”

Geschreven door: Boontje Advocaten