De overgang verdient aandacht

Van 12 tot en met 17 april is het de Week van de Overgang. Deze week heeft als doel de overgang beter bespreekbaar te maken en de zorg en begeleiding tijdens dit zogenaamde kantelpunt in elk vrouwenleven te verbeteren, zodat vrouwen gezonder ouder worden. Wat kun je als werkgever doen om je medewerksters hierbij te helpen?

De overgang begint zo rond het 45e levensjaar en kan jaren duren. Elke vrouw maakt het in haar leven mee. Toch is de overgang nog steeds een taboe, er wordt weinig over gesproken. Wist jij bijvoorbeeld dat:

  • vrouwen van 45+ bijna allemaal in de overgang zijn?
  • bijna 2 miljoen vrouwen in Nederland jaarlijks in de overgang zijn?
  • 80% te maken krijgt met overgangsverschijnselen?
  • 33% ernstige overgangsklachten ervaart?
  • de klachtenperiode gemiddeld 7-10 jaar duurt?
  • er naast de bekende opvliegers nog veel meer veranderingen horen bij de overgang (zowel fysiek als mentaal)?
  • 34% van het ziekteverzuim bij vrouwen tussen de 45 en 60 jaar is toe te schrijven aan overgangsklachten?
  • vrouwen zelf deels wat aan hun klachten kunnen doen?

Hoe kun je je medewerksters helpen?

Onderzoek laat zien dat vrouwen vooral behoefte hebben aan begrip en steun van hun leidinggevende. Het helpt als de leidinggevende snapt dat de overgang hun parten kan spelen, waardoor ook werken extra energie kost. Het is fijn als de leidinggevende meedenkt over hoe de medewerkster toch aan de slag kan blijven. Meer regelmogelijkheden helpen vaak, zoals flexibele werktijden of deels thuiswerken. Bespreek met je medewerkster wat zij nodig heeft.

Onze zustermaatschappij BeLife heeft een workshop ‘Overgang’ ontwikkeld. Deze workshop is gericht op de fysieke en mentale veranderingen tijdens de overgang. De deelneemsters wisselen ervaringen met elkaar uit en krijgen praktische tips en oefeningen waarmee ze leren wat zij zelf kunnen doen om de overgang zo energiek mogelijk te doorlopen. Wil je meer informatie? Neem dan contact op via info@belife.nl.