De nieuwe Arbowet

Meer aandacht voor preventie van beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten, meer inspraak voor medewerkers. Daar zijn de wijzigingen in de Arbowet die per 1 juli ingaan, op gericht. Om die doelen te bewerkstelligen, krijgt de bedrijfsarts nadrukkelijker de rol van adviseur toebedeeld. De preventiemedewerker krijgt een stevigere positie en het medezeggenschapsorgaan meer bevoegdheden om het arbobeleid te beïnvloeden.

Wat betekenen de wijzigingen concreet voor uw organisatie, uw medewerkers, uw samenwerking met de arbodienst en voor u als werkgever? Moet uw contract met de Arbodienst worden gewijzigd? Hoe zit het met de second opinion? Hieronder treft u een praktische handleiding aan met de antwoorden op uw vragen. Hieronder tevens de uitzending op RTL7 ‘Ondernemend Nederland’ van afgelopen zondag over de nieuwe Arbowet. 

Mocht u nog vragen hebben neem contact op met uw casemanager.

Download hier de brochure : de vernieuwde Arbowet in de praktijk.

Kijk hier naar onze film over de nieuwe Arbowet.