Coronavirus: mag ik mijn medewerker wel of niet ziekmelden?

Op 3 april jl. is de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid bij het opvolgen van RIVM adviezen, geactualiseerd. Mkbasics.nl volgt hierin de richtlijnen van de NVAB (Nederlandse Vereniging van Bedrijfsartsen) / Richtlijn MAOC (Medisch Arbeids Ongeschiktheids Criterium) en van het UWV. Een bedrijfsarts beoordeeld iedere vraag ten aanzien van medische arbeidsgeschiktheid uiteraard ook vanuit zijn of haar eigen professie.

In de volgende situaties is een ziekmelding aan de orde:

  1. Wanneer een werknemer met griepverschijnselen niet mag werken vanwege de RIVM adviezen, maar hij dit objectief wel kan, is deze werknemer arbeidsongeschikt wanneer hij zijn werk niet vanuit huis uit kan voeren. En dat enkel voor de duur van de niet mogen situatie.
  2. Een werknemer zonder klachten, maar met een corona verdachte huisgenoot is arbeidsongeschikt wanneer hij op basis van RIVM adviezen thuis moet blijven (quarantaine). Deze werknemer is ook arbeidsongeschikt indien hij zijn werk niet vanuit huis kan doen en ook dan enkel voor de niet mogen situatie.

Het arbeidsongeschiktheidscriterium is niet zonder meer van toepassing op het begrip zoals (her)verzekeraars dat hanteren. Verzekeringsmaatschappijen mogen hun eigen polisvoorwaarden bepalen en daarnaar handelen.

Wij blijven ontwikkelingen ten aanzien van bovengenoemd onderwerp zorgvuldig volgen. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het UWV en NVAB.