Controleer de beschikking Werkhervattingskas extra goed!

Begin december ontvangt u, als publiek verzekerde (bij het UWV) werkgever, zoals ieder jaar de beschikking Werkhervattingskas (Gedifferentieerde premie) voor 2017. Hierop kunt u zien welke premie u in 2017 betaalt voor de Ziektewet en de WGA. 

Controleer deze dit jaar extra goed en vraag ook de lijsten op van de uitkeringen van  (ex-)werknemers die aan u worden toegerekend. Wellicht staan er werknemers op de lijst die nooit bij u in dienst zijn geweest, of werknemers voor wie de no-riskpolis van toepassing is. Als de beschikking is gebaseerd op onjuiste gegevens, kan dat nadelig voor u uitpakken.

Als gevolg van de samenvoeging van de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017 is de kans op fouten dit jaar nog groter dan de normaliter toch al hoge foutmarge. Met name voor werkgevers die zijn overgestapt van publiek naar privaat of andersom. De data van de Belastingdienst is namelijk vaak achterhaald.
 
Tevens is er daarbij een wijziging van het financieringsstelsel. Ook bedrijven die terugkeren naar het UWV moeten vanaf 2017 bij het publieke stelsel altijd over de historische instroom een gedifferentieerde premie gaan betalen (in plaats van de lage minimumpremie). Bent u bijvoorbeeld van privaat overgestapt naar een publieke verzekering (UWV) per 2017, dan krijgt u dus te maken met een terugkeerpremie. Deze wordt berekend op basis van uw schadelast in 2015 (T-2). Gaat u van publiek verzekerd (UWV) over naar privaat dan blijven sinds 1-1-2017 de staartlasten bij UWV achter. U kunt dan dus “schoon” over.

Indien de gegevens niet juist zijn, dien dan in ieder geval binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar in. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw casemanager.

Geschreven door Jos van de Reijken CroV, Rccm i.o..