Compensatie transitievergoeding

Het UWV moet vanaf 2020 met terugwerkende kracht de transitievergoeding compenseren (over de periode vanaf 1-7-2015). Het UWV geeft echter geen duidelijkheid en geeft bij navraag zelfs aan dat zij niet beloven dat ze dit in alle gevallen zullen doen.

Het wordt dus nog belangrijker om de papierwinkel heel goed op orde te hebben en te houden!

Maar heeft iemand al nagedacht over hoe het UWV dit wil gaan doen? In de relatief korte periode van 1-4-2020 tot 1-10-2020 de dossiers van verzuimers langer dan 2 jaar checken vanaf 1-7-2015. Stel dat de helft daarvan ontslagen is, dan praat je nog over meer dan 100.000 dossiers. Geen enkel dossier is hetzelfde, dus de gehele papierwinkel van ruim 100.000 mensen checken, gaat het niet worden. Dit kan alleen maar met steekproeven dus.

De “slapende” periode komt niet in aanmerking voor compensatie. Maar wat als het formeel geen slapend dienstverband is maar voortzetting dienstverband met re-integratieactiviteiten alleen zonder verrichting van arbeid? Zegt het UWV dan zwart/wit dat dit een slapend dienstverband is welke niet voor vergoeding in aanmerking komt, terwijl je daar dus wel recht op hebt? Zeker gezien het feit dat ze geen tijd hebben om goed te checken en te beoordelen. Dan worden het veel extra bezwaarzaken. Zijn wij daar al op toegespitst?

Kortom zorg dat de papierwinkel op orde is en wees klaar om bezwaar te maken als jou dossier(s) niet op de juiste manier beoordeeld zijn (of zelfs foutieve besluitvorming zonder check).