CASUS: verzuim begint bij jezelf

Een medewerker meldt zich ziek met buikgriep. De leidinggevende neemt de ziekmelding aan en spreekt met de medewerker af dat hij 2 weken uit moet zieken. Twee dagen later meldt een andere medewerker zich bij dezelfde leidinggevende ziek met rugklachten. Opnieuw wordt afgesproken dat de medewerker 2 weken uit moet zieken. De twee volgende ziekmeldingen worden op dezelfde manier afgehandeld. Dit kost de werkgever, uitgaande van een loon van € 2000,-, al direct € 4000,- aan loonkosten. 

Wij zien dit te vaak gebeuren. Veelal heeft de leidinggevende zich goed in de oren geknoopt dat hij niet op de stoel van de dokter mag gaan zitten en bij het aannemen van de ziekmelding niet doorvraagt bij de medewerker. Hij mag immers met alle wet- en regelgeving rond de privacy niet vragen wat er nu precies aan de hand is. 

Toch zijn er voor de leidinggevende voldoende mogelijkheden. Naar medische gegevens mag inderdaad niet worden gevraagd. Maar de leidinggevende mag wel andere dingen aan de medewerker vragen bij het aannemen van de ziekmelding, zoals:

  • Ingaan op de reden en aard van het verzuim, zonder specifiek naar medische gegevens te vragen. Let hierbij op een mogelijke indicatie voor klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, psychische klachten of een mogelijk arbeidsconflict.
  • Welke beperkingen ervaar je? En welke mogelijkheden zie je zelf voor bijvoorbeeld aangepaste werkzaamheden? Een werknemer met het been in het gips zal beperkingen hebben voor lopen staan en mogelijk vervoer, maar kan wel zittend werk doen.
  • Hoe zijn de klachten veroorzaakt? Is er een relatie met het werk? Is er sprake van een ongeval?
  • Ben je onder behandeling voor je klachten? Zo niet, welke acties onderneem je om beter te worden?
  • Kun je een inschatting maken van de verwachte verzuimduur?
  • Zijn er werkzaamheden die moeten worden overgenomen of afspraken die moeten worden verzet?
  • Maak met de medewerker een concrete afspraak over het volgende contactmoment; wanneer, hoe en wie neemt het initiatief? Spreek ook af welke acties ondernomen worden: mogelijk moet de leidinggevende aangepast werk zoeken?

Niet alleen helpt het stellen van deze vragen de leidinggevende meer inzicht te krijgen in de ziekmelding en de te nemen vervolgstappen (bijvoorbeeld versnelde inzet van de bedrijfsarts), maar ook leert het de zieke medewerker dat ziekte niet per definitie volledige arbeidsongeschiktheid betekent. Bekeken wordt wat de medewerker nog wel kan. 

Geschreven door: Mevr. Maritza de Groot (Rccm)