CASUS - tijdig signaleren

Werkgevers en leidinggevenden die goed op hun medewerkers letten en gezondheidsrisico’s tijdig signaleren, kunnen daarmee soms torenhoge verzuimkosten voorkomen. Een voorbeeld uit onze praktijk.

Een 43-jarige chauffeur is al 13 jaar in dienst bij een werkgever en voert zijn werkzaamheden naar volle tevredenheid uit. Zijn ziekteverzuim is praktisch nihil. De werkgever ziet hem echter steeds zwaarder worden en maakt zich ernstige zorgen over de gezondheidsrisico’s van dat toenemende overgewicht. Als dat maar niet uitloopt in lichamelijke klachten en uiteindelijk verzuim.

Tijd voor een goed gesprek
In december 2013 neemt de werkgever contact op met mkbasics.nl voor advies. Mkbasics.nl biedt verschillende interventies om de leefstijl van medewerkers gunstig te beïnvloeden. Interventies die ze bijvoorbeeld helpen bewuster, minder en gezonder te eten en meer te bewegen. Alleen kan een werkgever zijn medewerker niet verplichten om hieraan mee te werken zolang het functioneren niet onder de ongezonde leefstijl lijdt. Mkbasics.nl adviseert de werkgever daarom om met de chauffeur in gesprek te gaan en zijn zorgen over diens gewicht te uiten: maak het bespreekbaar. En bied ondersteuning aan bij het veranderen van de leefstijl.

Het resultaat
De werkgever zag er best tegenop om met de chauffeur over diens gezondheid te gaan praten, maar is blij dat hij het advies van mkbasics.nl heeft opgevolgd. Ook de medewerker zelf is opgelucht; voor hem was die confrontatie juist dat zetje dat nodig was om in actie te komen tegen zijn overgewicht. Via de bedrijfsarts is hij uiteindelijk terechtgekomen bij een obesitaskliniek, waar hij geholpen wordt een gezond gewicht te krijgen en te houden. Behandeling en herstel hebben tot nu toe wel tot enige weken verzuim geleid. Maar de kosten daarvan vallen in het niet bij de kosten van het langdurige verzuim – mogelijk zelfs instroom in de WGA - dat op de loer lag als de werkgever niet had ingegrepen. 

Signalen herkennen
Voorkomen is beter dan genezen. Altijd. Het is voor werkgevers en leidinggevenden dan ook belangrijk om de signalen te herkennen als een medewerker risico loopt. Bij deze chauffeur ging het om een toenemend overgewicht, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan stemmingswisselingen, te laat komen, opeens fouten maken of een toegenomen prikkelbaarheid. Wacht niet tot het te laat is, maar maak eventuele problemen bespreekbaar. Dat brengt de oplossing al een stuk dichterbij. 

Mkbasics.nl kan u helpen gezondheidsrisico’s en stresssignalen te herkennen en adviseert u graag over wat u vervolgens kunt doen om erger te voorkomen. Meer weten? Neem contact op met uw casemanager.

Geschreven door: Maritza de Groot