CASUS : Sluipmoordenaar

Flexibele arbeid is echt van deze tijd. Trendwatchers hebben het over hosselen (combi van flex en vast werk), terwijl de nieuwe wetgeving per 1 juli 2015 het werkgevers niet eenvoudiger maakt mensen in dienst te nemen. Daarbovenop geldt: worden werknemers ziek, dan betaal je 12 jaar lang het salaris.

De meeste kleine werkgevers zijn de eerste 2 jaar van ziekte volledig verzekerd tegen de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. Echter, niet alle kosten worden vergoed. Tijdens de eigen risico periode die tussen de 0 tot 90 dagen bedraagt worden de loonkosten niet vergoed. Slechts een percentage, veelal 100%, van het brutoloon wordt vergoed. Dus niet de werkgeverslasten, vervangingskosten etc. 

De kosten van een verzuimverzekering voor de loondoorbetaling bedragen ruwweg 3% van de loonsom. Bij 10 medewerkers met een jaarinkomen van 32.000 euro betekent dat een kleine tienduizend euro. En die premie stijgt fors. Is er iemand ziek en maak je gebruik van de verzekering, dan moet je niet vreemd opkijken dat je het jaar erop een fikse verhoging krijgt. 

Premie betalen en er nauwelijks gebruik van maken. En als je er aanspraak op maakt, krijg je niet alles betaald en het jaar erop een forse verhoging. Is dat het je waard? Heb je vooraf je risico’s wel goed in kaart gebracht? Wat heb je er aan gedaan om de risico’s te beperken? Is een verzekering nog wel nodig en zo ja, volstaat dan bv. een polis met beperkte dekking?

Naast de loondoorbetaling bij ziekte bestaat ook de toerekening. Een ware financiële sluipmoordenaar. Wat is een toerekening eigenlijk? Zodra er iemand ziek uit dienst gaat of ziek wordt binnen 28 dagen na het uit dienst gaan worden de kosten van de Ziektewet aan u toegerekend. Dat geldt ook voor de kosten indien deze ex-werknemers instromen in de WIA gedurende een periode van 10 jaar. De kosten van de toerekening betaal je direct (eigenrisicodrager) of indirect (premies belastingdienst). Trefzeker, je merkt het nauwelijks. 

Ben je geen eigenrisicodrager dan worden je ex-medewerkers gedurende die 10 jaar WIA waarschijnlijk nooit door het UWV opgeroepen. 10 jaar lang gebeurt er niets. Ben je wel eigenrisicodrager, hoe heb je het dan geregeld? Wij zitten er in beide gevallen bovenop. Verandert er iets in de omstandigheden van uw ex-werknemer, dan zorgen wij ervoor dat u dat terugziet in de premies die u aan de belastingdienst betaalt of de uitkeringen die u doet. Schadelastbeperking zoals ‘het heurt’. 

Geschreven door: Rik Nijkamp