CASUS : Hij gaat toch uit dienst!

Het is woensdagmorgen. Ondernemer Daniel zit met 3 jonge sportieve werknemers aan de de koffie en de thee. Een van deze collega’s, Diederik, zakt plotseling in elkaar door een hersenbloeding. Alles stellen ze in het werk om Diederik zo snel mogelijk met de ambulance naar het ziekenhuis te krijgen. Gelukkig lukt dat! De toestand van Diederik is nu stabiel, zijn herstel zal lang duren. Het is maar de vraag of hij ooit de oude wordt.

In al zijn ambitie en focus om het bedrijf van de grond te krijgen heeft Daniel geen verzuimverzekering afgesloten voor de loondoorbetaling. Hij belt zijn accountant en vraagt naar de ontstane zakelijke kant van het uitvallen van Diederik. Geen probleem antwoordt deze, hij heeft toch een jaarcontract. Je hoeft niets te doen, aan het einde van het jaarcontract ben je er financieel vanaf. Je loopt geen risico. 

In gesprekken met Diederik, de revalidatie instantie en andere partijen bekruipt Daniel een unheimisch gevoel. Woorden als ‘inspanningsverplichting, poortwachter, naheffing UWV’ verwarren hem. Hij verifieert nogmaals bij zijn accountant. ‘Laat je niet gek maken, Daniel’. Duidelijk, het zit goed. Of loopt hij toch risico?

Het antwoord is ja. Daniel loopt wel degelijk een risico. Het UWV zal namelijk met terugwerkende kracht de inspanningsverplichting van Daniel als werkgever toetsen en waar nodig sanctioneren. Deze sanctie zal bestaan uit een terugvordering van de, na einde dienstverband, verstrekte ziektewetuitkering voor de maanden dat de re-integratie is gestagneerd. M.a.w. de maanden dat Daniel niets heeft gedaan. 

De plicht om het loon door te betalen houdt formeel op zodra het dienstverband is geëindigd; de werknemer ontvangt nadien een ziektewetuitkering. Aangezien Daniel een kleine werkgever is (loonsom < € 314.000,-) is er geen toerekening in de ziektewetpremie.

Zolang een werknemer in het ziekenhuis ligt is deze niet belastbaar. Zodra Diederik echter weer mobiel is en redelijkerwijs in staat is om naar de bedrijfsarts te gaan moet er zo snel mogelijk een probleemanalyse worden opgesteld. De casemanager zal ook scherp moeten zijn voor Daniel en Diederik of hier niet mogelijk sprake is van een vervroegde WIA aanvraag en deze vraag voorleggen aan de bedrijfsarts.

Een overeenkomst met de arbodienst kost geld. Een bezoek aan de bedrijfsarts, het opstellen van een probleemanalyse en contact met de casemanager kost ook geld. Deze investering weegt echter niet op tegen de claim die het UWV kan doen; nl. 70% maal het salaris gedurende de periode (het aantal maanden) dat werkgever geen inspanning heeft gedaan. 

Zijn ‘unheimische’ onderbuik gevoel helpt Daniel; zijn accountant niet.

Geschreven door: Maritza de Groot