CASUS - Aardig zijn kost geld!

Een aardige werkgever stuurt een vriendelijke brief aan zijn casemanager. Hij heeft een werknemer die 2 jaar ziek is. Hij heeft een goed gesprek gehad met zijn werknemer. Beiden zijn het er over eens dat na twee jaar loon doorbetalen er nu wel iets moet gebeuren. Of de casemanager hierbij kan helpen?

De werkgever had de zieke werknemer ziek gemeld. Nadat hij het advies had gekregen om betrokkene op te laten roepen bij de bedrijfsarts gaf hij aan dat hij goed contact had met zijn werknemer en een oproep bij de bedrijfsarts daarom niet nodig achtte. Vervolgens melde hij de werknemer hersteld bij de arbodienst. Daardoor raakte de werknemer, in ieder geval bij de arbodienst, uit beeld.

In de Wet Verbetering Poortwachter is de regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar opgenomen. Daarin is aangegeven wat er van de werkgever en de werknemer wordt verwacht in de eerste 2 ziektejaren. Een arbodienst bewaakt en ondersteunt werkgevers bij dit proces. 

In bovenvermelde casus was er niets gebeurd in de 2 jaar dat de werknemer ziek is geweest. De casemanager belt de werkgever en legt uit wat de Wet Verbetering Poortwachter inhoudt. De werkgever blijft aardig, hij besluit de werknemer opnieuw ziek te melden en dan maar opnieuw 2 jaar loon door te betalen. 

2 dagen na dit incident stuurt de werkgever een e-mail aan de casemanager. De oproep bij de bedrijfsarts is waarschijnlijk niet nodig. Hij heeft een gesprek met zijn werknemer en waarschijnlijk komen ze er wel uit. Betrokken werknemer is 32 uur bij de werkgever in dienst.

Weer 2 dagen later krijgt de casemanager het bericht dat de werkgever er niet is uitgekomen met zijn werknemer en geeft de opdracht betrokkene alsnog op te laten roepen bij de bedrijfsarts. Inmiddels loopt het dossier. 

Wat zou de werkgever kunnen doen om de kosten alsnog te beperken? De werkgever heeft al 2 jaar loon doorbetaald maar niets gedaan. Betrokkene wordt op dit moment nog volledig arbeids-ongeschikt geacht door de bedrijfsarts. De verwachting is dat er op termijn wel weer arbeidsmogelijkheden zullen zijn.

Wat zijn nu nog de mogelijkheden? De werkgever kan in overleg met de werknemer besluiten dat er gewoon WIA wordt aangevraagd. Zijn werknemer moet hier dan wel achter staan, hij is immers degene die de WIA kan aanvragen. De werkgever kan maximaal 1 jaar loonsanctie, maximaal 1 jaar loondoorbetaling en extra begeleidingskosten krijgen. Het betreft een kleine werkgever. Er zijn dus gelukkig geen gevolgen voor de gedifferentieerde premienota. 

Klik hier voor de uitwerking van de Casus aardige brief
Geschreven door: Corry Nooyens (RCCM)