Casus : aangepast werk aanbieden!

Een medewerker heeft ernstige klachten aan zijn rechterknie en kan zijn werk als chauffeur hierdoor niet doen.  De bedrijfsarts adviseert dat er ‘benutbare mogelijkheden voor aangepaste werkzaamheden zijn’ en geeft hiervoor de randvoorwaarden aan.  Werkgever vertelt geen aangepast  werk te hebben en werknemer zit maandenlang ziek thuis.
Het bovenstaande komt u - mogelijk in een iets andere setting -  wel bekend voor.  Als u met een dergelijke situatie te maken krijgt is het belangrijk dat u erop voorbereid bent en een antwoord heeft op de vraag voor tijdelijk aangepast dan wel vervangend werk. 

Waarom?

 • Omdat de kans dat een werknemer na 3 maanden thuis zitten nog terugkeert in eigen werk  minder is dan 60%! Naast het feit dat een ziektedag al gauw € 295,- kost, loopt u daarbij dus risico op (onnodig) langdurig verzuim. 
 • Omdat de wet dit van u en van uw medewerker vraagt. Zodra het kan, moet de werknemer weer aan het werk (re-integreren) en wordt er van u inspanning gevraagd om aangepast/ vervangend werk te zoeken en aan te bieden.
 • Omdat de meeste medewerkers niet ziek thuis willen zitten. Zij hechten belang aan hun werk en daarmee samenhangende sociale contacten. 

Als de meeste kansen voor re-integratie in de eerste 3 maanden liggen, dan moet er dus vanaf de eerste ziektedag vervangend werk aangeboden kunnen worden. En in ieder geval vanaf het moment dat een zieke medewerker niet (langer) volledig arbeidsongeschikt is.

Het advies is dan ook om zo snel mogelijk met uw medewerker in gesprek te gaan over wat hij met zijn beperkingen nog wèl kan doen. Het betrekken van uw medewerker bij zijn re-integratie is juist in de eerste weken na de ziekmelding van cruciaal belang. In het beste geval kan uw medewerker andere, vervangende werkzaamheden doen, die ook nog loonwaarde hebben!

Tips

Zorg er dus voor dat u uw zaken op orde heeft. Dat u uw organisatie (en daarbuiten) op mogelijkheden voor vervangend werk heeft onderzocht. Wees hierbij zo creatief mogelijk. U kunt hierbij de volgende tips meenemen:

 • Al bij de ziekmelding kunt u vragen: je bent nu minder inzetbaar, maar wat zou je nog wel kunnen doen? 
 • Ga met uw medewerker eens rustig in gesprek. Vraag hem van te voren na te denken en met ideeën te komen. Wat kan hij nog wel doen? Wat kan hij met eventuele aanpassingen nog doen? Heeft hij misschien talenten die u niet wist en die u kunt inzetten?
 • Verdeel de werkzaamheden in uw bedrijf niet in functies, maar in A, B en C taken. A zijn de fysieke zware taken en C de lichtere taken. Dit hoeft u niet op papier te doen, maar al denkend kan u dit helpen met het vinden van oplossingen.
 • Maak een lijst met klussen die steeds blijven liggen in uw organisatie. Vraag ook uw medewerkers om mee te denken; zij zien wellicht andere klussen.
 • Kan uw medewerker (eventueel met aanpassingen) thuis inloggen en PC werkzaamheden verrichten? 
 • Moet er tijdelijk vervoer geregeld worden van en naar werk?
 • Is het een idee om een telefonisch onderzoek door hem te laten verrichten? Bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek of een inventarisatie van het een of ander?
 • Kan uw medewerker meehelpen jonge medewerkers op te leiden/te coachen? Kan hij toezicht houden en instructies geven?
 • Overleg met andere (bevriende) ondernemers in de buurt: hebben zij mogelijkheden voor bijvoorbeeld zittend werk? Kunnen jullie elkaar over en weer helpen?
 • Is het volgen van een cursus een optie? Computervaardigheden en/of meer vakgerichte trainingen, al dan niet online? 

Het bovenstaande zijn ideeën om u op weg te helpen bij de zoektocht naar tijdelijke vervangende werkzaamheden. Het loont zeker de moeite om hier tijd aan te besteden en daarmee mogelijk langdurig verzuim te voorkomen en geld te besparen!

Geschreven door Karin Vreeman Rccm (senior casemanager).