CASUS : briefje van het UWV

Tijdens een SMO (sociaal medisch overleg) bij werkgever X komt ook het dossier van werkneemster ter sprake. Werkneemster is al enige tijd thuis nadat zij eerst een periode ziek was, toen met verlof ging ivm zwangerschap/bevalling, en aansluitend weer ziek. 

Werkgever pakt het personeelsdossier er nog maar eens bij. Al bladerend komt hij een briefje van het UWV tegen. Keurig opgeborgen onder het juiste tabblad door de personeelsadministratie. De brief is een kopie van een brief die door UWV aan werkneemster is verzonden. Hierin geeft UWV bij de werkneemster aan dat mevrouw geen recht meer heeft op een ziektewetuitkering omdat zij een aantal malen niet heeft gereageerd op de oproepen van het UWV. De brief is al een half jaar oud. 

Werkgever betaalt tot en met vandaag het loon gewoon door. Hij kreeg, tot een half jaar geleden, de uitkering van het UWV op de rekening gestort. De rekening waar de salarissen vanaf gaan is een andere dan waar de uitkering van het UWV op binnenkwam, waardoor de link nog even niet was gelegd dat er voor deze betreffende mevrouw geen ziektewet meer ontvangen werd. 

En nu? Zo vraagt de werkgever zich af, want dat briefje was wel opgeslagen in het dossier, maar verder was er dus geen actie ondernomen. 

De casemanager neemt een kopie van het briefje mee. De bezwaartermijn is uiteraard al lang verstreken, maar niet geschoten is altijd mis. De casemanager neemt ook contact op met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft werkneemster in het afgelopen half jaar wel begeleid en kan aangeven dat er wel degelijk sprake is van een ziektewet-vangnet situatie. Het is heel goed mogelijk dat werkneemster medisch gezien, niet in staat is geweest om adequaat op de oproepen van het UWV te reageren.  Met deze informatie schrijven casemanager en de juridisch adviseur van werkgever samen,  een brief aan UWV met het verzoek alsnog tot uitkering van het ziektewet-vangnet over te gaan, met terugwerkende kracht.  Het UWV komt gelukkig tot inkeer en stort alsnog de uitkering over het laatste half jaar op rekening van werkgever.
 
Dus; ontvangt u een brief van het UWV? Het kan zeker geen kwaad om dit toch even door uw casemanager te laten beoordelen. Het lijkt wellicht onbelangrijk, maar mogelijk ziet u toch iets over het hoofd. Uw casemanager weet hoe de UWV-berichten moeten worden geïnterpreteerd en kan, indien nodig, voor u een tijdig bezwaar aantekenen. 

Geschreven door Margreet Schot (Rccm).