Belangrijke informatie over de wijziging in de contractsduur

Hierdoor wordt het voor u gemakkelijker om - als u dat wenst - uw verzekering op te zeggen.

Wat wijzigt er en wanneer? U kunt voortaan na afloop van de huidige contractduur uw zakelijke inkomensverzekering(en) op ieder gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat de verzekering eindigt 1 maand nadat uw opzegging door ons is ontvangen.

Voor verzekeringen met een looptijd langer dan 1 jaar geldt dat de contractduur na de contractvervaldatum wordt verkort naar 1 jaar. Dit geldt ook voor de verzuimverzekering, welke in eerste instantie voor de duur van 3 jaar wordt afgesloten. Daarna verlengt deze verzekering in principe jaarlijks. Voor een adequaat advies inzake de verlenging van uw schadeverzekering neem dan contact op met MKbasics Assurantie Services.

Natuurlijk zullen wij ruim voor afloop van de contractdatum contact met u opnemen om de actuele stand van zaken met u door te spreken en erop toezien dat er een goed en gewenst vervolg komt.

Meer informatie ? Stuur een mail naar verzekeringen@mkbasics.nl