Arbeidsovereenkomst loopt af na 1 juli 2015?

De datum van 1 juli 2015, waarop ons arbeidsrecht op ingrijpend zal veranderen, komt nu wel heel dichtbij. U wordt ongetwijfeld bestookt met informatie omtrent de nieuwe wetgeving, ziet u door de bomen het bos nog? 

Graag willen wij u wijzen op de mogelijkheden die er zijn om toch nog vóór 1 juli a.s. met 
uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeen te komen conform de huidige wet- en regelgeving.

Volgens de huidige wet- en regelgeving mag u uw werknemer maximaal drie overeenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden met een maximale duur van 36 maanden. Met ingang van 1 juli a.s. mogen dit eveneens drie overeenkomsten zijn maar dan met een duur van 24 maanden!

Wanneer de tweede arbeidsovereenkomst van uw werknemer bijvoorbeeld afloopt in augustus 2015 dan is de nieuwe wetgeving van toepassing. U kunt in dat geval geen derde overeenkomst meer overeenkomen en werknemer zal ofwel uit dienst moeten treden ofwel voor onbepaalde tijd in dienst genomen moeten worden. Indien u er nu al over uit bent dat u uw werknemer wel in dienst wil houden maar hem of haar het liefst nog één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil aanbieden dan kunt u ervoor kiezen om nu al, dus vóór 1 juli a.s., samen een nieuwe arbeidsovereenkomst te ondertekenen die ingaat op de datum waarop de huidige (tweede) arbeidsovereenkomst af zou lopen, in dit voorbeeld augustus 2015. Let daarbij op dat in de overeenkomst duidelijk de datum van ondertekening door beide partijen staat vermeld.

In dit voorbeeld loopt de arbeidsovereenkomst in augustus af, kunt u dan ook een overeenkomst die later afloopt, bijvoorbeeld in december, op deze manier nu al voortzetten? Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Theoretisch gezien is het mogelijk maar houd er rekening mee dat een kantonrechter in sommige gevallen zou kunnen oordelen dat u als werkgever bewust de wetgeving omzeilt en werknemer dus wel degelijk voor onbepaalde tijd bij u in dienst is. 

Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat wanneer u een werknemer niet voor onbepaalde tijd in dienst wilt nemen uw werknemer minimaal zes maanden uit dienst dient te zijn alvorens er een nieuwe keten aan arbeidsovereenkomsten overeengekomen mag worden.

Geschreven door: Claudia Speksnijder, adviseur arbeidszaken