Advies van de bedrijfsarts – een mediationervaring

“Er is sprake van een conflict waardoor mevrouw Bakker haar werkzaamheden niet kan verrichten. Ik adviseer mediation om werkgever en mevrouw Bakker te ondersteunen om tot een oplossing te komen. Zolang het conflict loopt kan mevrouw Bakker haar werkzaamheden niet hervatten.”
-Advies Bedrijfarts-

Een broodjeszaak wordt overgenomen door een jong, dynamisch echtpaar die de wat futloze zaak nieuw leven wil inblazen. Men stelt zich wat zakelijk op, bedenkt nieuwe regels en willen dat de nieuwe opzet van het bedrijf door hun personeelsleden wordt opgevolgd.

Mevrouw Bakker heeft samen met haar vorige werkgever afspraken gemaakt over werktijd en verlofuren. Omdat mw. een ziekelijke echtgenoot heeft, kwam zij soms wat eerder of ging wat eerder weg. Dat was nooit een probleem. De nieuwe werkgever houdt echter vast aan de werktijden en houdt verlofuren in als mevrouw Bakker zich niet aan haar uren houdt. Dit en nog een aantal verbale aanvaringen maakt dat de kwestie uiteindelijk is geëscaleerd. Na enkele pittige zakelijke brieven van juridische adviseurs is de spanning bij mevrouw Bakker hoog opgelopen en heeft zij zich met heftige emoties bij de bedrijfsarts gepresenteerd die mediation voorstelde.

Het wordt al snel duidelijk in mediation dat de arbeidsrelatie duurzaam verstoord is. Beide partijen zijn hevig verongelijkt over het gedrag van de ander en van mening dat een rechtzaak in hun eigen voordeel zal uitvallen. Ik leg uit dat het mogelijk is in de mediation te komen tot een voor beiden aanvaardbare uitkomst waarbij de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden eindigt. Het vertrouwen is zo beschadigd dat partijen deze weg willen volgen. Moddergooien en hoge juridische kosten zou immers beide partijen nog meer schade toebrengen. Partijen geven beiden aan tot een schikking te willen komen. Echter met het verder bespreken van de voortgang blijken beide partijen hun eigen interpretatie aan het advies van de bedrijfsarts te geven. Er moet een hersteldatum worden afgesproken. Ziek uit dienst gaan is voor mevrouw Bakker geen optie want dan verspeelt zij haar WW rechten.

Mevrouw Bakker stelt zich echter op het standpunt dat zij nog ziek is en dat zij dus ook niet hoeft te gaan werken zolang het conflict duurt waarbij ze nog eens extra duidelijk maakt hoezeer zij emotioneel van slag is en dat het volgens haar psycholoog nog 3 maanden zal duren voordat zij weer wat stabieler is. Werkgever stelt dat het conflict opgelost is omdat er immers een einde van de arbeidsrelatie in het verschiet ligt. Bovendien is hij niet verzekerd voor ziektekosten dus wil hij graag zo snel mogelijk de zaak afwikkelen. De werkgever dreigt met juridische stappen waardoor bij mevrouw Bakker de spanning wederom oploopt.

Na enig overleg met partijen wordt overeengekomen dat de bedrijfsarts opnieuw wordt geconsulteerd en wordt gevraagd een uitspraak te doen over de arbeidsgeschiktheid en een arbeidsgeschiktheids prognose kan geven.

Mevrouw Bakker brengt een nieuw bezoek aan de bedrijfsarts en deze stelt in zijn periodieke evaluatie het volgende;
“Mevrouw Bakker en haar werkgever hebben in mediation met elkaar gesproken. Mevrouw Bakker heeft nog spanningen ten gevolge van het arbeidsconflict maar zij is niet arbeidsongeschikt vanwege ziekte en of gebrek. Conform de STECR-richtlijn acht ik haar arbeidsgeschikt per 01-12-2012.”

Daarmee staat de weg open om tot een beëindiging van de arbeidsrelatie te komen en aldus, met enige vertraging, gaan partijen na een finale bijeenkomst tevreden de deur uit.

Nelly van den Herik
NMI registermediator

Geschreven door: Rik Nijkamp