Actief WGA beleid - casus 3

Uit de praktijk van een van onze casemanagers…

Mkbasics.nl begeleidt voor haar klanten actief de medewerkers die in de WGA terecht komen. Onderstaand voorbeeld kwam hieruit naar boven. Het betreft een werkgever die geen idee had hoe om te gaan met een WGA beschikking en deze laat naar ons toestuurde. Gelukkig voor de werkgever waren we er precies op tijd bij. Er waren nog slechts 3 dagen om bezwaar te maken.

Na ons gesprek bevestigde ik de werkgever als volgt:

Hiermee bevestig ik u ons telefoongesprek van zojuist. Zoals afgesproken zend ik u bijgaand een machtigingsformulier. Wilt u mij dit formulier ondertekend retourneren? Het invullen heb ik reeds grotendeels voor u gedaan. Met dit formulier machtigt u mij om voor de WGA kwestie van uw medewerker bezwaar te maken.

De bezwaartermijn van de WGA beschikking vervalt over 3 dagen. Ik zal morgen een pro-forma bezwaar naar UWV sturen zodat dit tijdig in orde is. In dit bezwaarschrift vraag ik UWV om het volledige dossier naar onze arts beroep/ bezwaar te zenden. Na ontvangst van een en ander kan inhoudelijk worden beoordeeld of doorgaan met het bezwaar zin heeft.

Mevrouw zal worden opgeroepen voor een consult bij onze bedrijfsarts 3e spoor. Ook op deze wijze zal worden beoordeeld of mevrouw belastbaar is voor hervatten van werk.

Kunt u mij tot slot, aangeven of u voor de WGA eigen risicodrager bent? In dat geval kan ik bovenstaande activiteiten ter financiering voorleggen aan uw verzekeraar.

Een positieve beoordeling van dit bezwaar kan de werkgever al gauw EUR 150.000,- besparen. Het gaat dus om aanzienlijke bedragen.

Geschreven door: Cisca Companjen