Aanzegging tijdelijk contract, werknemer meldt zich ziek. Wat kunt u doen?

Volgens het ontslagrecht 2015 moet u een werknemer met een tijdelijk contract van 6 maanden of langer uiterlijk 1 maand voor afloop van het contract laten weten of u wilt verlengen of niet. 

Recentelijk heb ik in mijn werk als casemanager een paar keer meegemaakt dat een werknemer te horen had gekregen dat werkgever het contract niet wilde verlengen en de werknemer meldde zich vervolgens ziek. De werkgever belde mij met de vraag wat te doen. De veronderstelling is al snel dat de ziekmelding met de aanzegging te maken heeft. Immers voor de aanzegging was er niets aan de hand en kon de werknemer gewoon werken.

De werkgever verzoekt in deze gevallen meestal om een consult bij de bedrijfsarts om vast te stellen of er sprake is van ziekte. Formeel is dit de juiste weg. De bedrijfsarts is immers de enige die kan en mag vaststellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid.  

Levert dit ook voor u als werkgever het gewenste  resultaat op? Dat is moeilijk op voorhand te voorspellen. Als het heel duidelijk is dat betrokkene niet ziek is, zal de bedrijfsarts dat ook zo vastleggen. Echter er is vaak sprake van meerdere factoren, waarbij de aanzegging de spreekwoordelijke druppel is, waardoor een ziekmelding legitiem is. In dat geval zal de bedrijfsarts dat ook aan u als werkgever teruggeven en is de ziekmelding een feit. De kans is dan aanzienlijk dat deze werknemer tot einde dienstverband ziek blijft en ziek uit dienst gaat. Er is immers nog maar korte tijd voor de werknemer om te herstellen. Naast de directe kosten (maand salaris tijdens ziekte doorbetalen) krijgt u als werkgever dan ook de kosten van de ziektewetuitkering voor uw rekening. 

Wat kunt u wellicht beter doen om te voorkomen dat tijdelijke werknemers ziek uit dienst gaan?  Bouw gedurende de contractduur regelmatig functioneringsgesprekken met de werknemer in, zodat de werknemer weet waar hij/zij staat. Wanneer u toch een risico op ziekmelden na aanzegging vermoedt, maak dan de gemoedstoestand van de werknemer tijdens het aanzeggesprek bespreekbaar. Geef aan dat u zich zorgen maakt. Maak eventueel een afspraak voor de volgende dag of een paar dagen later, zodat de werknemer het gesprek kan laten bezinken. Ook kunt u aangeven dat u referent wilt zijn voor de werknemer en/of mee wilt helpen zoeken naar een andere baan. 

Meldt de werknemer zich vervolgens toch ziek? Zorg ervoor dat u de werknemer persoonlijk spreekt (geen ziekmelding via de receptie) en nodig hem/haar alsnog uit op kantoor om te bespreken waar de werknemer mee zit. Als de werknemer het niet ziet zitten om de resterende contractduur uit te dienen kunt u met elkaar afspreken dat de werknemer zijn/haar vakantiedagen opneemt. Of u kunt hem/haar bijvoorbeeld voor de resterende tijd vrijstellen van werk of bijvoorbeeld 50% betaald en 50% onbetaald verlof laten opnemen. Alles beter dan een werknemer die ziek uit dienst gaat!

Loopt u tegen een dergelijke situatie aan, belt u dan gerust uw casemanager. Deze zal u graag adviseren. 

Geschreven door Gerda Broekema, senior casemanager i.o..