Aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter: de quick start

Weet je welke stappen je als werkgever moet nemen bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer? Het UWV heeft een quick start ontwikkeld die je niet alleen wijst op je verantwoordelijkheden, maar ook een praktisch tijdspad geeft.

De quick start is geen vervanging van de Werkwijzer Poortwachter, maar een aanvulling. Het ondersteunt de werkgever in grote lijnen bij de stappen die gezet moeten worden bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte medewerker. De quick start is ontwikkeld, omdat "veel werkgevers de Werkwijzer Poortwachter te omvangrijk, te ingewikkeld en niet goed leesbaar voor het gebruik in de praktijk vinden", zo zegt het UWV. De quick start wijst werkgevers op hun verantwoordelijkheden, ook ten aanzien van de ingeschakelde deskundigen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde in de quick start:

  • De werknemer meldt zich ziek
  • De werknemer lijkt langer dan 6 weken ziek te blijven
  • Hervattingskansen vergroten
  • Een re-integratieplan opstellen
  • Een tweesporenbeleid
  • De werknemer werkt niet mee
  • Een deskundigenoordeel