Aandacht voor arbeidsrisico’s in het buitenland

In toenemende mate worden werknemers voor korte of langere duur uitgezonden om werkzaamheden te verrichten in het buitenland. Werken in het buitenland betekent functioneren onder andere arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden en mogelijke blootstelling aan gezondheidsrisico’s als tropische ziektes. Uit onderzoek van het RIVM blijkt bijvoorbeeld dat 29% van de gemelde arbeidsgerelateerde infecties als oorzaak reizen naar het buitenland heeft. In de praktijk blijkt dat internationale (zaken) reizigers op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid vaak onvoldoende voorbereid op pad gaan.

Verantwoordelijkheid

Als werkgever bent u verantwoordelijk om te voorkomen dat medewerkers tijdens dienstreizen arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten oplopen. Het is daarom belangrijk dat uw medewerkers goed voorbereid op pad gaan. Maar hoe pakt u het aan?

RI&E Buitenland

Enkele van onze collega’s hebben speciaal hiervoor een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Buitenland ontwikkeld. Met deze inventarisatie wordt in kaart gebracht welke risico’s zich concreet voor kunnen doen, wat de impact hiervan kan zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om risico’s te beperken. Ook worden het huidige beleid en de in uw organisatie al bestaande maatregelen beoordeeld. Met de uitkomsten van de RI&E Buitenland kunt u uw beleid verder aanscherpen en gericht maatregelen nemen om risico’s en aansprakelijkheden te voorkomen.

Inzicht in risico’s en dan?

Samen met de Radboud Travel Clinic is een integraal dienstenpakket ontwikkeld voor organisaties die medewerkers uitzenden voor korte of langere reizen of langdurig verblijf in het buitenland. Dit pakket, dat op maat voor uw organisatie wordt gemaakt, bestaat uit ondersteuning voor, tijdens en na de reis.

Voorbeeld

Bij een organisatie die veelvuldig medewerkers naar andere werelddelen uitzendt, is het beleid geanalyseerd en aangescherpt. Ook is een algemene voorlichting gehouden aan reizende medewerkers. Bij ieder project dat in het buitenland wordt gepland wordt de RI&E buitenland getoetst. Op basis van de uitkomsten worden specifieke maatregelen genomen. daarnaast wordt de pool van medewerkers die regelmatig naar het buitenland gaan periodiek gezien door een bedrijfsarts reizigersadvisering. Deze gaat de vaccinaties na en complementeert deze zo nodig, geeft advies en doet een Health check. Voor problemen tijdens de reis is een helpdesk functie ingericht. Ook na terugkeer kan, op aangeven van deze arts, weer een adviesgesprek plaats vinden en eventueel een terugkom keuring.

Heeft u interesse in de RI&E buitenland en de mogelijke dienstverlening aan uw medewerkers vraag uw casemanager of stuur een mail naar surisk@arbounie.nl
Geschreven door: Rik Nijkamp