4 April 2013 : Mini-symposium Psychische Problemen en Werk

Bestemd voor deelnemende bedrijfsartsen.
Op donderdag 4 april 2013 organiseert Arbo Unie samen met Tranzo een mini-symposium voor de deelnemende bedrijfsartsen van het onderzoek. Het symposium vindt plaats bij Tilburg University (16:00-20:00 uur). Dit mini-symposium wordt speciaal voor alle deelnemende bedrijfsartsen, zowel de artsen uit de controlegroep als uit de interventiegroep, georganiseerd als dank voor hun inzet voor het onderzoek. Zij ontvangen allen persoonlijk een uitnodiging.

Diverse sprekers zullen presentaties geven over het onderwerp psychische problemen en werk. Er worden zowel ervaringen vanuit de praktijk (centrum Lichaam, Geest en Gezondheid) gedeeld als nieuwe resultaten van wetenschappelijke onderzoek gepresenteerd (o.a. Prof. dr. Marc van Veldhoven vanuit het HRM perspectief). Tevens wordt er aandacht besteed aan de stand van zaken rondom het onderzoek ‘Ziekteverzuim en psychische problemen’ dat nog in volle gang is. Er wordt accreditatie aangevraagd voor het symposium.