10 of minder medewerkers? Wat zou u doen?

De regering is voornemens om het 2e jaar loondoorbetaling bij ziekte niet meer voor rekening van MKB bedrijven met 10 of minder werknemers te laten komen. Hierdoor zouden werkgevers eerder werknemers aannemen. Dit scheelt u als werkgever ruwweg 1% over uw loonsom aan premie. Bij 6 werknemers met een gemiddeld inkomenvan 32.000 euro is dat 1.920 euro. De toerekening m.b.t. de Ziektewet en WIA is niet meegerekend.  

Neemt u dan meer werknemers aan?

Geschreven door: Rik Nijkamp
 

Neemt u extra personeel aan?

  • Ja,ik neem extra personeel aan
  • Nee, ik neem geen extra personeel aan