10 jaar mkbasics.nl

Deze mijlpaal hadden we niet kunnen bereiken zonder het vertrouwen van onze klanten in onze dienstverlening. Om onze dankbaarheid daarvoor te tonen hebben we in december een event georganiseerd om dit samen met ons te vieren en de toekomst te verkennen. Het event vond plaats in het muntgebouw in Utrecht en was een dag vol van nieuwe inzichten, uitdagingen en reflectie.

Naast de mogelijkheid tot het volgen van een aantal workshops op het gebied van gezondheid en werk waren er ook twee keynote sprekers uitgenodigd:

Willem van Rhenen - Van gestreste naar productieve medewerkers 
Willem promoveerde in 2008 op het onderwerp ‘van stress naar bevlogenheid’. Momenteel houdt hij zich bezig met het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met als doel ze bevlogen te houden of te krijgen. Dat verbetert de duurzame inzetbaarheid, wat leidt tot meer individuele productiviteit.

Een korte samenvatting van zijn lezing ‘Stress bestaat niet maar je kunt het wel creëren’

Het is goed om niet te kijken naar tevredenheid, tevreden zijn is een momentopname. Je wilt kijken naar duurzaamheid, of iemand bevlogen is. Maar wat is nu eigenlijk bevlogen? Bevlogen staat gelijk aan well being: je zit goed in je energie en toewijding.

100% van de nieuwe werknemers komt bevlogen binnen in een organisatie, maar gemiddeld 20% van de zittende werknemers zijn bevlogen in een organisatie. Medewerkers raken dus hun passie / bevlogenheid tijdens de loopbaan kwijt. Bevlogen mensen staan in de actieve stand en tevreden mensen in de passieve stand. Je kunt veel beter een bevlogenheidsonderzoek uitvoeren.

Werken is gezond makend; geef mensen die zich ziekmelden werk, en maak ze daardoor sterker. Een stressor ontstaat niet als er iets te veel is, maar als er iets te weinig is (bijvoorbeeld vrijheid, autonomie of verbinding).

Weetjes

 • 15% van de werknemers heeft een burn-out in het bedrijfsleven.
 • Een bevlogen werknemer is meer dan 20% productiever; 5 dagen werken geeft 6 dagen output. 
 • Een bevlogen werknemer verzuimt minder.
 • Bevlogen werknemers vertrekken minder snel dan niet-bevlogen collega’s.

Maar hoe blijf je bevlogen? Zingeving is heel belangrijk voor bevlogenheid. Je moet een heldere stip op de horizon hebben: een duidelijke ambitie. Als leidinggevende kun je sturen op gedrag. Het belonen / bekrachtigen van goed gedrag geeft 90% effect.

Klik hier voor de presentatie "Stress bestaat niet".

Walter Breukers - De maakbare mens
Toekomstverkenner op zoek naar de ‘maakbare mens’. Wat staat er te gebeuren en wat gaat dat voor jouw bedrijf betekenen? Walter Breukers bekijkt de robotica, ziekte en gezondheid, de bionische mens, het eeuwige leven, kunstmatige intelligentie en meer. Daarbij gebruikt hij perspectieven uit de wetenschap, geschiedenis en filosofie.

Hieronder een korte samenvatting van zijn lezing ‘de maakbare mens’.

Hoe meer we machinaal hebben ingericht, hoe meer het ons heeft gebracht (o.a. lean, efficiency).

Echter, de mens is geen machine maar een organisme. We bestaan uit 90 miljard neuronen.

De mens past zich aan, aan wat het lichaam nodig heeft. Voorbeeld hiervan is een interne klok die zich aanpast (zoals energie in de zomer/winter, bij een kater worden we later wakker).

Mensen kun je enorm belasten, maar hebben wel tijd nodig om te herstellen. Machines worden niet overbelast, die gaan stuk. Maar als je mensen inzet als machine, dan ebt de bevlogenheid weg. Dat de machinering doorgaat is niet erg... robots gaan het machinale werk overnemen, denk aan zwaar / herhaald en controlerend werk. Dat is mooi! Dan blijft het organische werk over! En wij zijn organismen! 

We hebben een fijne motoriek, creativiteit, flexibiliteit, empathie (in de 21e eeuw wordt zacht het nieuwe hard) en zingeving. Zaken die niet zijn te mechaniseren.

Concluderend stelde Walter:

 • Eigenlijk moeten we alles wat te machinaliseren valt z.s.m. mechaniseren.
 • Organisch werk moet door de mens gedaan worden.
 • Organisaties moeten het werk zo creëren dat het organische werk makkelijk(er) wordt. 

Ondernemerschap is ook 100% organisch:

 • Creatief.
 • Aanpassen aan de omgevingsomstandigheden.
 • Sociaal.
 • Passie.

Klik hier voor de presentatie "de maakbare mens"