Ziekmelden / Inloggen

Klik hier om verder te gaan naar VerzuimSignaal

Samenwerken in VerzuimSignaal

Vanuit de wens om samen met u administratief in 1 portaal (“VerzuimSignaal”) samen te werken, heeft medio december een migratie plaatsgevonden. Vanaf dat moment werken ook onze bedrijfsartsen in dit systeem. Hierdoor ontvangt u zijn/haar rapportages ook direct in VerzuimSignaal en kan er via aanmaak van “notities” eenvoudiger tussen u, de casemanager en de bedrijfsarts gecommuniceerd worden over de (verzuim)dossiers.

Bij deze migratie is tevens de agenda-/spreekuurplanning in Verzuimsignaal over gegaan, en daar zijn we geconfronteerd met diverse onverwachte storingen en problemen. Dit terwijl het werk doorgang moest en moet vinden.

Ook voor uw organisatie heeft dit de afgelopen tijd helaas geleid tot hinderlijke fouten, zoals het niet
of niet tijdig ontvangen van een correcte (spreekuur)rapportage en/of spreekuuruitnodiging, het ontvangen van meerdere brieven over eenzelfde afspraak, of juist brieven met verschillende afspraken.

Er zijn inmiddels diverse acties ter verbetering doorgevoerd.  Dus wij vertrouwen er op dat u spoedig  weer een correcte dienstverlening mag ervaren. Indien u desondanks nog problemen ervaart dan willen we u vragen contact op te nemen met uw casemanager. Hij/zij helpt u dan graag verder.

Wij bieden u voor dit ongemak onze welgemeende excuses aan en danken u bij voorbaat voor uw geduld en vertrouwen in onze samenwerking. Wij zullen u via deze nieuwsbrief blijven informeren.

Namens het management van mkbasics.nl,

Drs. Rik Nijkamp (directeur)