Ik heb een zieke medewerker

Zodra iemand ziek wordt maak je daarvan melding in het verzuimregistratiesysteem VerzuimSignaal. Afhankelijk van het door jou gekozen model word je gecontact door je eigen casemanager die met jou de koers uitzet binnen de wettelijke kaders.

Het is ook natuurlijk mogelijk de ziekmelding niet digitaal door te geven; bijvoorbeeld per telefoon of per e-mail aan je casemanager*.

* Hier zijn wel meerkosten aan verbonden.