Ik heb een zieke medewerker

Zodra iemand ziek wordt maakt u daarvan melding in het verzuimregistratiesysteem VerzuimSignaal. Afhankelijk van het door u gekozen model wordt u gecontact door uw eigen casemanager die met u de koers uitzet binnen de wettelijke kaders.

Het is ook natuurlijk mogelijk de ziekmelding niet digitaal door te geven; bijvoorbeeld per telefoon of per e-mail aan uw casemanager*.

* Hier zijn wel meerkosten aan verbonden.