Samenwerken in VerzuimSignaal

Vanuit de wens om samen met jou administratief in 1 portaal ("VerzuimSignaal") samen te werken, heeft medio december een migratie plaatsgevonden. Vanaf dat moment werken ook onze bedrijfsartsen in dit systeem. Hierdoor ontvang je zijn/haar rapportages ook direct in VerzuimSignaal en kan er via aanmaak van “notities” eenvoudiger tussen jou, de casemanager en de bedrijfsarts gecommuniceerd worden over de (verzuim)dossiers.

Lees meer

Ziek, herstel & uit dienst!

Administreren is veelal niet ieders grootste hobby. Echter om je bedrijfsvoering te ondersteunen is het van belang dat de gegevens in je verzuimadministratie volledig en juist zijn. Als klant van mkbasics.nl doe je dit in VerzuimSignaal. VerzuimSignaal is een verzuimvolgsysteem met volledige integratie van de Wet Verbetering Poortwachter.

‘Hoe spannend is dat nu?’ zul je denken. ‘Waarom zou je griepjes van een dag registreren of iemand bij de arbodienst beter melden?’ Toch ben je onbewust een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet. 

Lees meer