Coronavirus

Algemene richtlijn: op afstand werken

Medewerkers van onze bedrijven blijven zo veel mogelijk op afstand werken. Zo dragen we maximaal bij aan de gezondheid van uw en onze medewerkers en het onder controle krijgen van de coronacrisis.

Werkzaamheden face-to-face

Per bedrijfsonderdeel worden specifieke werkzaamheden face-to-face uitgevoerd, waarbij de richtlijnen van de overheid gevolgd worden. Hiertoe worden vanaf 1 juni steeds meer van onze locaties gefaseerd geopend. Voor een actueel overzicht hiervan zie www.arbounie.nl.

Arbo Unie, mkbasics.nl en Verbanen

We voeren het eerste face-to-face spreekuur vanaf een aantal spreekuurlocaties uit. Ook noodzakelijke afspraken zoals bijvoorbeeld traumabegeleiding, lucht- en geluidmetingen en dringend werkplekonderzoek worden op locatie uitgevoerd. In alle andere gevallen vindt de dienstverlening online plaats.

Arbo Unie Keuringen

Afspraken voor keuringen en vaccinaties (met uitzondering van longfunctie-testen) kunnen via het planportaal MijnAfspraken ingepland worden.

BeLife Zorg

Medewerkers die besmet zijn geweest met Covid-19, kunnen gebruik maken van een speciaal revalidatietraject op alle locaties van BeLife. In dit traject worden fysieke, mentale en cognitieve klachten behandeld. Het traject is ook toegankelijk voor naasten van deze medewerkers.

Coronatest

Vanaf 1 juni is de situatie gewijzigd en kan iedereen in Nederland met klachten zich gratis laten testen op het coronavirus. Het aanmelden kan rechtstreeks via de GGD, zonder tussenkomst van een arts. 

Onze moederorganisatie Arbo Unie kan bemiddelen in de coronatesten van jouwmedewerkers. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar au-coronatesten@arbounie.nl. Je ontvangt onze tarieven en de aanvraag wordt, na onderling akkoord, in behandeling genomen. De inkomende mail wordt gelezen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wens je hulp of advies bij vragen over een positieve testuitslag van je medewerker? Wij plannen snel een consult op afstand in bij een arts om vragen rondom het coronavirus te bespreken. Mail voor een afspraak naar au-coronatesten@arbounie.nl. Heb je meer behoefte aan advies rondom corona voor jouw organisatie? Bespreek de mogelijkheden met je casemanager.

Voor alle werkzaamheden op locatie gelden onderstaande hygiëne-regels

Je medewerkers worden hierover persoonlijk in de uitnodiging voor hun afspraak geïnformeerd.

Voor medewerkers

Neem bij een antwoord JA op één van de vragen vooraf contact met ons op.

Spreekuur
Kom je op een spreekuur bij ons, dan kan een bedrijfsarts de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Wij zijn altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken hebt. Je mag altijd het BIGnummer (officiële registratie) van onze professionals opvragen. Wil je contact met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die je van ons hebt gekregen. In deze brief lees je ook bij wie je bent uitgenodigd op het spreekuur. 

Meer informatie

Actuele informatie vind je altijd bij het RIVM.
Find more current information in English at RIVM.

Eenvoudig communiceren met je medewerkers

Om je medewerkers te informeren over de hygiëne maatregelen kun je hier diverse communicatiemiddelen downloaden.

English documents for communication with employees