Coronavirus

Tijdelijke wijziging dienstverlening per 16 maart

Mkbasics.nl gaat tot nader order de dienstverlening telefonisch voortzetten. Je medewerkers komen dus niet meer naar een van onze locaties, maar worden door ons telefonisch benaderd.  Ook als we medewerkers normaal gesproken in jouw eigen organisatie spreken, geldt dat we ook die afspraken telefonisch doen. Daarnaast worden ook bedrijfsbezoeken of -overleggen op die manier vormgegeven. Voor keuringen en preventief medische onderzoeken geldt dat we in de periode tot nader order gaan zorgen voor het herplannen van de afspraak. Voor een aantal specifieke beroepsgebonden keuringen bieden we uiteraard een passende oplossing aan.

Wettelijke verplichte keuringen en vaccinatietrajecten

Voor specifieke beroepen blijven wij de wettelijke verplichte keuringen en vaccinatietrajecten uitvoeren. Het gaat hier om een aantal functies die relevant zijn tijdens de huidige crisis. Met name functies die niet uitgevoerd mogen worden, zonder geldende gezondheidsverklaring. Deze keuringen en vaccinaties voeren wij uit op 7 verschillende locaties in Nederland, te weten: Geleen (Chemelot), Arnhem, Groningen, Haarlem, Rotterdam (Erasmusstaete), Den Bosch en Eindhoven. Neem voor meeer informatie contact op met je casemanager.

Voor cliënten geldt dat zij bij gezondheidsklachten (conform richtlijnen van het RIVM) zich dienen af te melden voor de geplande keuring. Zij kunnen zich opnieuw melden na 100% hersteld voor een nieuwe afspraak.

Hygiëne maatregelen

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen kun je als organisatie een aantal belangrijke maatregelen nemen. Zorg ervoor dat je medewerkers van deze belangrijkste hygiëne maatregelen op de hoogte zijn:

  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt (met uitzondering van professionals in de zorg)
  • Geen handen schudden.
  • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi deze altijd weg in een afgesloten prullenbak.

Belangrijke tips

Het is belangrijk om ook op de volgende zaken te letten:

  • Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met je handen. Je handen komen in contact met verschillende oppervlakten en kunnen zodoende gemakkelijk virussen oppikken.
  • Let op dat mensen in je omgeving zich ook houden aan de simpele hygiëne maatregelen. Zo bescherm je elkaar tegen besmetting. Spreek elkaar hier ook op aan.
  • Zorg ervoor dat je minimaal 1,5 meter afstand houdt van elkaar
  • Ben je in een van de door het RIVM aangewezen risicogebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts (meer dan 38 graden celsius) en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.
  • Heb je als organisatie behoefte aan specifiek advies, neem dan contact op met jouw casemanager. Zij zorgen ervoor dat je met de juiste bedrijfsarts in contact gebracht wordt.

Actuele informatie

Actuele informatie vind je altijd bij het RIVM.
Find more current information in English at RIVM.

Eenvoudig communiceren met je medewerkers

Om je medewerkers te informeren over de hygiëne maatregelen kun je hier diverse communicatiemiddelen downloaden.

English documents for communication with employees