Coronavirus

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. In ons dagelijks leven ondervinden we allemaal de impact van het virus. Je vindt op deze pagina de meest actuele informatie over het coronavirus in relatie tot werk. Lees alles over coronatesten en onze aangepaste dienstverlening.

Samenwerken aan een gezonde organisatie

Het is belangrijk om alle maatregelen goed in acht te nemen. We hebben al veel geleerd het afgelopen jaar en we kunnen jouw organisatie dus ook goed adviseren over hoe je de gezondheidsschade binnen de organisatie kunt beperken, zodat de bedrijfsvoering zo goed kan doorlopen in deze tijd. Onze experts helpen je er graag bij. Bekijk hier de mogelijkheden voor een sterke organisatie in coronatijd.

Algemene richtlijn: op afstand werken

Medewerkers van onze bedrijven blijven zo veel mogelijk op afstand werken. Zo dragen we maximaal bij aan de gezondheid van jouw en onze medewerkers en het onder controle krijgen van de coronacrisis.

Veilig werken tijdens de coronacrisis

In deze coronacrisis zijn de arbeidsomstandigheden ingrijpend gewijzigd. We werken anders, we werken thuis en we hebben te maken met nieuwe risico’s. Dit maakt het noodzakelijk om je RI&E te actualiseren. Op deze manier kun je je medewerkers goed tegen de geconstateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beschermen.

Werkzaamheden face-to-face

Per bedrijfsonderdeel worden specifieke werkzaamheden face-to-face uitgevoerd, waarbij de richtlijnen van de overheid gevolgd worden. Bekijk hier het actuele overzicht van locaties waar je terecht kunt. 

Ook voeren we het eerste face-to-face spreekuur vanaf een aantal spreekuurlocaties uit. Ook noodzakelijke afspraken zoals bijvoorbeeld traumabegeleiding, lucht- en geluidmetingen en dringend werkplekonderzoek worden op locatie uitgevoerd. In alle andere gevallen vindt de dienstverlening online plaats.

Hygiëne-maatregelen

Voor alle werkzaamheden op locatie gelden onderstaande hygiëne-regels.
Jouw medewerkers worden hierover persoonlijk in de uitnodiging voor hun afspraak geïnformeerd.

Arbo Unie Keuringen

Afspraken voor keuringen en vaccinaties (met uitzondering van longfunctie-testen) kunnen via het planportaal MijnAfspraken ingepland worden.

Revalidatiezorg na COVID-19

Medewerkers die besmet zijn geweest met COVID-19 kunnen gebruik maken van een speciaal revalidatietraject op alle locaties van BeLife. In dit traject worden fysieke, mentale en cognitieve klachten behandeld. Het traject is ook toegankelijk voor naasten van deze medewerkers.

Coronatest 

Iedereen met klachten kan zich gratis laten testen op het coronavirus. Het aanmelden kan rechtstreeks via de GGD, zonder tussenkomst van een arts. 

Arbo Unie kan bemiddelen in de coronatesten voor jouw medewerkers. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar au-coronatesten@arbounie.nl. Je ontvangt onze tarieven en de aanvraag wordt, na onderling akkoord, in behandeling genomen. De inkomende mail wordt gelezen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wens je hulp of advies bij vragen over een positieve testuitslag van een medewerker? Wij plannen snel een consult op afstand in met de bedrijfsarts om vragen rondom het Coronavirus te bespreken. Mail voor een afspraak naar au-coronatesten@arbounie.nl. Is er meer behoefte aan advies rondom het Coronavirus voor uw organisatie? Bespreek de mogelijkheden met onze bedrijfsartsen of bekijk de mogelijkheden van de Corona Werkscan.

Corona sneltesten: Bied je medewerkers een veilige werkomgeving

Is het binnen jouw organisatie van belang om mensen op locatie aan het werk te houden? Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden. Kijk hier voor meer informatie.

Voor medewerkers

Neem bij een antwoord JA op één van de vragen vooraf contact met ons op.

Spreekuur

Kom je op een spreekuur bij ons, dan kan een bedrijfsarts de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Wij zijn altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken hebt. Je mag altijd het BIGnummer (officiële registratie) van onze professionals opvragen. Wil je contact met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die je van ons hebt gekregen. In deze brief lees je ook bij wie je bent uitgenodigd op het spreekuur. 

Meer informatie

Actuele informatie vind je altijd bij het RIVM.
Find more current information in English at RIVM.

Eenvoudig communiceren met je medewerkers

Om je medewerkers te informeren over de hygiëne maatregelen kun je hier diverse communicatiemiddelen downloaden.

English documents for communication with employees