Coronavirus

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. In ons dagelijks leven ondervinden we allemaal de impact van het virus. Je vindt op deze pagina de meest actuele informatie over het coronavirus in relatie tot werk. Lees alles over coronatesten en onze aangepaste dienstverlening.

Samen werken aan een gezonde organisatie

Nu we merken dat het coronavirus weer toeneemt, is het belangrijk om alle maatregelen goed in acht te nemen. We hebben al veel geleerd het afgelopen jaar en we kunnen jouw organisatie dus ook goed adviseren over hoe je de gezondheidsschade binnen de organisatie kunt beperken, zodat de bedrijfsvoering zo goed kan doorlopen in deze tijd. Neem contact op met je vaste casemanager voor meer informatie.

Onze dienstverlening

Algemene richtlijn: werken op afstand in combinatie met spreekuur op locatie

Waar het kan blijven wij zo veel mogelijk op afstand werken. In overleg met jouw werknemers bekijken we ook de mogelijkheid om face-to-face afspraken te maken indien de situatie hier om vraagt. Zo dragen we maximaal bij aan het onder controle krijgen van de coronacrisis. 

Veilig werken tijden de coronacrisis

In deze coronacrisis zijn de arbeidsomstandigheden ingrijpend gewijzigd. We werken anders, we werken thuis en we hebben te maken met nieuwe risico’s. Dit maakt het noodzakelijk om je RI&E te actualiseren. Op deze manier kun je je werknemers goed tegen de geconstateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beschermen. 

Werkzaamheden face-to-face

Per bedrijfsonderdeel worden specifieke werkzaamheden face-to-face uitgevoerd, waarbij de richtlijnen van de overheid gevolgd worden. Bekijk hier het actuele overzicht van locaties waar je terecht kunt

Noodzakelijke afspraken zoals bijvoorbeeld traumabegeleiding, lucht- en geluidmetingen en dringend werkplekonderzoek worden op locatie uitgevoerd. In alle andere gevallen vindt de dienstverlening online plaats.

Hygiëne maatregelen

Voor alle werkzaamheden op locatie gelden onderstaande hygiëneregels.

Jouw werknemers worden hierover persoonlijk in de uitnodiging voor hun afspraak geïnformeerd.

hygiene maatregelen

Arbo Unie Keuringen

Afspraken voor keuringen en vaccinaties (met uitzondering van longfunctie-testen) kunnen via het planportaal MijnAfspraken ingepland worden.

Revalidatiezorg na COVID-19

Werknemers die besmet zijn geweest met COVID-19 kunnen gebruik maken van een speciaal revalidatietraject op alle locaties van BeLife. In dit traject worden fysieke, mentale en cognitieve klachten behandeld. Het traject is ook toegankelijk voor naasten van deze werknemers.

Coronatesten

Iedereen met klachten kan zich gratis laten testen op het coronavirus. Het aanmelden kan rechtstreeks via de GGD, zonder tussenkomst van een arts. 

Wij kunnen bemiddelen in de coronatesten voor jouw werknemers. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar au-coronatesten@arbounie.nl. Je ontvangt onze tarieven en de aanvraag wordt, na onderling akkoord, in behandeling genomen. De inkomende mail wordt gelezen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Wens je hulp of advies bij vragen over een positieve testuitslag van een werknemer? Wij plannen snel een consult op afstand in met de bedrijfsarts om vragen rondom het coronavirus te bespreken. Mail voor een afspraak naar au-coronatesten@arbounie.nl. Is er meer behoefte aan advies rondom het Coronavirus voor je organisatie? Bespreek de mogelijkheden met je casemanager.

Voor werknemers

Neem bij een antwoord JA op één van de vragen vooraf contact met ons op.

corona vragen voor werknemers

Spreekuur

Kom je op een spreekuur bij ons, dan kan een bedrijfsarts de taken door een collega laten uitvoeren onder zijn of haar eindverantwoording (taakdelegatie). Wij zijn altijd transparant over de functie van de professional waarmee je te maken hebt. Je mag altijd het BIGnummer (officiële registratie) van onze professionals opvragen. Wil je contact met de eindverantwoordelijke bedrijfsarts, neem dan telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer in de brief die je van ons hebt gekregen. In deze brief lees je ook bij wie je bent uitgenodigd op het spreekuur. 

Contact opnemen?

085 273 10 00

Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur

Maak een bel-mij-terug afspraak

Maak afspraak