De werkgever als regisseur: sturen op inzetbaarheid (workshop) - Gesloten

in Utrecht, WTC gebouw

Werkgevers vervullen een belangrijke rol, wanneer het gaat om het zorg dragen voor een zo prettig mogelijk werkklimaat. Dit houdt onder meer in dat er aandacht is voor de preventie van ziekteverzuim en begeleiding van verzuimende medewerkers.

Belangrijk bij een verzuimmelding van een medewerker, is het gedrag van zowel de medewerker als van zijn/haar leidinggevende. De accenten liggen soms nog teveel op de gedachte dat het een medisch probleem betreft. Gevaar hierbij is dat er teveel passief wordt afgewacht.
Van de leidinggevenden vraagt dit kennis van:

  • de verschillende soorten van verzuim
  • de gedragscomponenten
  • beïnvloedingsmogelijkheden 

Vervolgens vraagt het om vaardigheden:

  • gespreksvaardigheden
  • toepassen van de beïnvloedingsmogelijkheden

Mkbasics.nl heeft een training samengesteld, die u als werkgever in staat stelt om regie te nemen op uw verzuimdossiers.

Doelgroep:

De training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met verzuim in de brede zin van het woord: medewerkers P&O, HRM, directie en direct leidinggevenden.

Doelstelling:

De doelstelling van de training is om deelnemers dusdanig toe te rusten, dat 

  • zij kennis hebben van de verschillende aspecten van verzuim; 
  • zij kunnen sturen op inzetbaarheid; 
  • weten hoe hier op een doeltreffende wijze in te handelen. 

Na afloop is er een informele borrel.

Belangrijke informatie: 

Event:          Workshop Leidinggevende als regisseur
Status:        open inschrijving
Locatie:       Utrecht, WTC Gebouw, Gebouw D, 5e verdieping, Papendorpseweg 100, zaal 19
Datum:        Donderdag 15 september 2016
Aanvang:    14.30 uur
Eindtijd:      18.30 uur
Prijs:           € 199,25 excl. BTW

Belangrijke informatie

Event: De werkgever als regisseur: sturen op inzetbaarheid (workshop)
Status: Gesloten
Locatie: Utrecht, WTC gebouw
Datum:
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 18:30
Prijs: 199,25