Webinar Verzuimsignaal - Gesloten

in Online

Webinar ‘Verzuimregistratie’

Het juist bijhouden en registreren van verzuim wordt steeds belangrijker. Natuurlijk om zelf inzichtelijk te hebben en te houden wat het verzuim binnen de eigen onderneming is, maar niet in de laatste plaats om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Een van de onderwerpen waar steeds meer aandacht aan wordt besteed en daarmee ook steeds meer regels voor gelden is de privacy. Mkbasics.nl ziet erop toe dat deze bij ons geborgd is o.a. door het werken met een goede registratie in ons verzuimregistratiesysteem verzuimsignaal.

Wet- en regelgeving is de afgelopen jaren ook aanzienlijk gewijzigd m.b.t. de nieuwe Ziektewet en WIA. Daarvoor is het van wezenlijk belang dat uw dossiers kloppend zijn. Om dat te realiseren is het van belang om naast de verzuim- en hersteld melding ook de in- en uitdienstdatum door te geven. Zo bewaken wij samen met u o.a. de toerekening.

De controle op het compleet zijn van dossiers en de juistheid van de acties neemt ook toe. Zeker zodra er sprake is van een WIA instroom. Er kunnen en mogen dan geen open eindjes meer zijn. Dat bewaken wij graag samen met u in Verzuimsignaal.

Het online systeem biedt u de mogelijkheid om te zien wat wij hebben gedaan en ook daar treft u alle activiteiten en verslagen in aan. Zodra u een inlogcode heeft ontvangen (via info@mkbasics.nl) en uw e-mail heeft gevalideerd (www.mkbasics.nl/validatie) krijgt u een e-mail zodra er een rapportage beschikbaar is.

Webinar 
Periodiek organiseren wij een webinar van ongeveer een 45 minuten. In elk webinar staan wij stil bij het gebruik van Verzuimsignaal gevolgd door het behandelen van een specifiek onderwerp en het beantwoorden van vragen.

Kosteloos deelnemen? 
Geen probleem! Meld u aan via deze link .

Belangrijke informatie

Event: Webinar Verzuimsignaal
Status: Gesloten
Locatie: Online
Datum:
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 15:00
Prijs: € 0.00 incl. BTW